ECOPROGRESS

PROJEKTY

Pro řešitele
Vybrané prezentace, publikace a další dokumenty vytvořené v rámci projektu
TAČR TA01020428: Výzkum možnosti využití fyzikálních a matematických modelů pro řešení problematiky prašnosti v reálných podmínkách komplikovaného terénu

Název dokumentu - odkaz
Popis dokumentu
Rok
Dispersion over Open-Cut Coal Mine: Wind-Tunnel Modelling Strategy
Prezentace z konference Fluid Dynamics 2011, pořádané v Praze 19.-21.10. 2011
Autoři: Š. Nosek, Z. Jaňour, K. Jurčáková, R. Kellnerová, L. Kukačka, E. Gulíková
2011
Comparison of Three Different Obstacle Models for Modeling of Stratified Flows over the Body
Příspěvek ze sborníku konference Algoritmy 2012, pořádané v Podbankém na Slovensku 9.-14.9. 2012
Autoři: L. Beneš, Ph. Fraunié
2012
On a Comparison of Numerical Simulations of Atmospheric Flow over Complex Terrain
Příspěvek ze sborníku konference Fluid Dynamics 2012, pořádané v Praze 24.-26.10. 2012
Autoři:T. Bodnár, L. Beneš, K. Kozel
2012
On a Comparison of Numerical Simulations of Atmospheric Flow over Complex Terrain
Prezentace z konference Fluid Dynamics 2012, pořádané v Praze 24.-26.10. 2012
Autoři:T. Bodnár, L. Beneš, K. Kozel
2012
Neutrally stratified flow modelling over complex terrain at meso-scale: open-cut coal mine study
Příspěvek ze sborníku  konference Experimental Fluid Mechanics 2012, pořádané v Hradci Králové  20.-23.11. 2012
Autoři: Š. Nosek, Z. Jaňour, K. Jurčáková, R. Kellnerová, L. Kukačka, E. Gulíková
2012
Neutrally stratified flow modelling over complex terrain at meso-scale: open-cut coal mine study Prezentace z konference Experimental Fluid Mechanics 2012, pořádané v Hradci Králové  20.-23.11. 2012
Autoři: Š. Nosek, Z. Jaňour, K. Jurčáková, R. Kellnerová, L. Kukačka, E. Gulíková
2012
A Numerical Study of Wind Flow Over a Coal Storage Shelter
Článek v časopise Acta Polytechnica Vol. 52 No. 6/2012
Autoři: T. Bodnár, L. Beneš, L. Pirkl, E. Gulíková
2012
Zpracování digitálního modelu terénu
Interní dokument o zpracování nových detailních topografických dat
Autor: L. Matějíček
2012
Software FLEX 2012
Informace k vytvořenému softwaru (popis, licenční podmínky, kontakty)
Autoři: T. Bodnár, K. Kozel
2012
Software DUSTY 2013
Informace k vytvořenému softwaru (popis, licenční podmínky, kontakty)
Autoři: L. Beneš, K. Kozel
2013
Numerical Simulations of Atmospheric Boundary Layer Flows at Wind-Tunnel Scale
Příspěvek ze sborníku konference Topical Problems of Fluid Mechanics 2013, pořádané v Praze 13.-15.2. 2013
Autoři:T. Bodnár, K. Kozel
2013
Numerical Simulations of Atmospheric Boundary Layer Flows at Wind-Tunnel Scale Prezentace z konference Topical Problems of Fluid Mechanics 2013, pořádané v Praze 13.-15.2. 2013
Autoři:T. Bodnár, L. Beneš, K. Kozel
2013
Numerical Simulation of the Gravity Waves Generated by the Obstacle
Příspěvek ve sborníku konference IC-MSQUARE 2013, pořádané v Praze 1.-5.9. 2013
Autor: L. Beneš
2013
Numerical Modeling of Several Cases of the Stratified Flow
Příspěvek v elektronickém (CD) sborníku konference Inženýrská mechanika, pořádané ve Svratce 13.-16.5. 2013
Autor: L. Beneš
2013
Influence of the Boundary Conditions on the Outlet for Numerical Simulation of the Stratified Flow Over the Hill
Příspěvek ve sborníku konference Inženýrská mechanika, pořádané ve Svratce 13.-16.5. 2013
Autor: L. Beneš
2013
Atmospheric dispersion modelling over complex terrain at small scale
Příspěvek ve sborníku konference Experimental fluid mechanics 2013, pořádané v Kutné Hoře 19.-22.11. 2013
Autoři: Š. Nosek, Z. Jaňour, L. Kukačka, K. Jurčáková, R. Kellnerová, E. Gulíková
2013
Wind-Tunnel Modelling of Atmospheric Dispersion over Complex Terrain: Open-cut Coal Mine Study
Prezentace z konference Advances in Turbulence 2013, pořádané v Madridu 7.-10.12. 2013
Autoři: Š. Nosek, Z. Jaňour, L. Kukačka, K. Jurčáková, R. Kellnerová, T. Bodnár
2013
Impact of Open-cut Coal Mine Terrain Complexity on Atmospheric Dispersion
Příspěvek ve sborníku konference PHYSMOD 2013 -International Workshop on Physical Modeling of Flow and Dispersion Phenomena, EnFlo Laboratory, pořádané na University of Surrey, UK, 16.-18.9. 2013
Autoři: Š. Nosek, Z. Jaňour, L. Kukačka, K. Jurčáková, R. Kellnerová, E. Gulíková
2013
Simulation of the  Start-up of a  Turbulent Free Convection Driven by Wall Heating and Cooling
Příspěvek ze sborníku konference Topical Problems of Fluid Mechanics 2014, pořádané v Praze 19.-21.2. 2014
Autoři:T. Bodnár, Ph. Fraunié, K. Kozel
2014
Simulation of the  Start-up of a  Turbulent Free Convection Driven by Wall Heating and Cooling
Prezentace z konference Topical Problems of Fluid Mechanics 2014, pořádané v Praze 19.-21.2. 2014
Autoři:T. Bodnár, Ph. Fraunié, K. Kozel
2014
Processing of Environmental Data for Air Dispersion Numerical Models and Aerodynamic Research in Wind Tunnels.
Příspěvek ve sborníku: Proceedings of the 7th International Congress on Environmental Modelling and Software, Ames, D.P., Quinn, N.W.T., Rizzoli, A.E. (Eds.), June 15-19, San Diego, California, USA. ISBN: 978-88-9035-744-2.
Autoři:L. Matějíček, T. Bodnár, Š. Nosek, E. Gulíková
2014
Statistické zpracování naměřených experimentálních dat za rok 2012
Interní zpráva s analýzou vybraných dat z instalovaných měřících sloupů za rok 2012
Autor: E. Cézová
2014
On the Dust Dispersion in Complex Terrain - Experimental and Numerical Study
Poster prezentovaný na workshopu "Particles in Flows", 25.-31.8.2014
Autoři: L. Matějíček, E. Gulíková, T. Bodnár
2014
Exploratory Analysis of Meteorological Data Measured in Opencast Coal Mine
Poster prezentovaný na workshopu "Particles in Flows", 25.-31.8.2014
Autor: E. Cézová
2014
Atmospheric dispersion modelling over coal mine excavation - on LES validation by wind-tunnel experiment
Poster z konference CWE 2014, 6. International Symposium on Computational Wind Engineering, June 8 - 12, 2014 - Hamburg, Germany
Autoři: Š. Nosek, L. Kukačka, V. Fuka, Z. Jaňour
2014
Atmospheric dispersion modelling over coal mine excavation - on LES validation by wind-tunnel experiment
Příspěvek ze sborníku konference CWE 2014, 6. International Symposium on Computational Wind Engineering, June 8 - 12, 2014 - Hamburg, Germany
Autoři: Š. Nosek, L. Kukačka, V. Fuka, Z. Jaňour
2014
Topografické podklady experimentálních modelů
Interní zpráva shrnující topografická data použitá pro výrobu experimentálních a numerických modelů
Autoři: L. Matějíček, T. Bodnár
2014
Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku
Interní zpráva shrnující výsledky 2D simulací vlivu protiprašných zástěn na dispersi prachových částic
Autor: T. Bodnár
2014
Software BLOCK  2014
Informace k vytvořenému softwaru (popis, licenční podmínky, kontakty)
Autoři:T. Bodnár, K. Kozel
2014
Preprocessing of Meteorological Data from the Area of Opencast Coal Mine
Příspěvek ze sborníku konference Fluid Dynamics 2014, pořádané v Praze 22.-24.10. 2014
Autor: E. Cézová
2014
Comparison Wind-Tunnel Experiment with LES Modelling of Atmospheric Dispersion over Complex Terrain
Abstrakt ze sborníku konference: 9th International Conference on Air Quality - Science and Application 24-28 March 2014, Garmisch-Partenkirchen, Germany
Autoři: Š. Nosek, Z. Jaňour, V. Fuka, L. Kukačka, K. Jurčáková, R. Kellnerová, E. Gulíková
2014
Comparison Wind-Tunnel Experiment with LES Modelling of Atmospheric Dispersion over Complex Terrain
Poster z konference: 9th International Conference on Air Quality - Science and Application 24-28 March 2014, Garmisch-Partenkirchen, Germany
Autoři: Š. Nosek, Z. Jaňour, V. Fuka, L. Kukačka, K. Jurčáková, R. Kellnerová, E. Gulíková
2014
Statistical Processing of Meteorological Data
Příspěvek ze sborníku konference Topical Problems of Fluid Mechanics 2015, pořádané v Praze 11.-13.2. 2015
Autoři: E. Cézová, E. Gulíková
2015
Numerical Study of Stratification Effects on Local Wind Flow and Pollution Dispersion
Příspěvek ze sborníku konference Topical Problems of Fluid Mechanics 2015, pořádané v Praze 11.-13.2. 2015
Autoři: T. Bodnár, Ph. Fraunié
2015